Showing all 9 results

Bơm hút chân không khô (không dầu) loại cánh than (Oiless Rotary Vane Vacuum Pump) là loại máy bơm hút chân không hoàn toàn không sử dụng chất lỏng trong quá trình vận hành.

Thiết kế dòng máy KRF đã được chứng minh và thân thiện với môi trường, được đánh dấu CE và Tuân thủ chỉ thị RoHS. (Không bao gồm mô hình một pha và mô hình không có động cơ). Tiếng ồn hoạt động thấp, thiết kế giảm tiếng ồn giúp giảm tiếng ồn 3 dB (so với các mẫu trước đó.)Tuổi thọ dài, chất liệu lưỡi dao mới giúp tăng tuổi thọ lên 30% (so với các mẫu trước đó).

0932.95.15.81