Showing all 4 results

Bơm hút chân không khô (không dầu) loại cánh than (Oiless Rotary Vane Vacuum Pump) là loại máy bơm hút chân không hoàn toàn không sử dụng chất lỏng trong quá trình vận hành.

Dòng máy KHA có thể tiếp tục hoạt động ở áp suất tối đa (8 kPa hoặc thấp hơn). Mức độ hoạt động cao của chân không, tối ưu cho tự động hóa (cài đặt, v.v.) của các công trình nhỏ như linh kiện điện tử.

0932.95.15.81