Showing all 2 results

Bơm hút chân không khô (không dầu) loại cánh than (Oiless Rotary Vane Vacuum Pump) là loại máy bơm hút chân không hoàn toàn không sử dụng chất lỏng trong quá trình vận hành.

CBX với thiết kế 2 xi lanh (chân không và áp suất) cho phép vận hành đồng thời chân không và áp suất cho áp suất chân không và bơm riêng lẻ dưới 60 kPa.

Dễ dàng lắp đặt nhờ trọng lượng nhỏ hơn và nhẹ hơn so với các máy bơm kết hợp (Orion) trước đây.

0932.95.15.81