Sản phẩm bán chạy

dòng bơm chân không orion

Bơm hút chân không khô Oil-free Orion KCP100D-VB2-01A

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KCP100D-VB2-01A
● Công suất: 3,7 kW
● Lưu lượng: 97 m3/h(50Hz) / 118 m3/h (60Hz)

Category:
Read more

Bơm hút chân không khô Oil-free Orion KCP100D-VB1-01A

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KCP100D-VB1-01A
● Công suất: 3,7 kW
● Lưu lượng: 97 m3/h(50Hz) / 118 m3/h (60Hz)

Category:
Read more

Bơm hút chân không khô Oil-free Orion KCPH30-V-50/60

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KCPH30-V-50/60
● Công suất: 1,5 kW
● Lưu lượng: 29 m3/h(50Hz) /29,7 m3/h (60Hz)

Category:
Read more

Bơm hút chân không khô Oil-free Orion KCP150D-VH-01A

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KCP150D-VH-01A
● Công suất: 3,7 kW
● Lưu lượng: 158 m3/h(50Hz) / 192 m3/h (60Hz)

Category:
Read more

Bơm hút chân không khô Oil-free Orion KCP100D-V-01A

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KCP100D-V-01A
● Công suất: 2,2 kW
● Lưu lượng: 96 m3/h(50Hz) / 117 m3/h (60Hz)

Category:
Read more

Bơm hút chân không khô Oil-free Orion KCP250D-V-01A

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KCP250D-V-01A
● Công suất: 5,5 kW
● Lưu lượng: 256 m3/h(50Hz) / 308 m3/h (60Hz)

Category:
Read more

Bơm hút chân không khô Oil-free Orion KCP150D-V-01A

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KCP150D-V-01A
● Công suất: 3,7 kW
● Lưu lượng: 158 m3/h(50Hz) / 192 m3/h (60Hz)

Category:
Read more

Bơm hút chân không khô cánh than Orion KHH251-101

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KHH251-101
● Công suất: 0,25 kW
● Lưu lượng: 149L/min (50Hz) / 179 L/min (60Hz)

Category:
Read more

Bơm hút chân không khô cánh than Orion KHA-750-301B-G1

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KHA-750-301B-G1
● Công suất: 0,75 kW
● Lưu lượng: 330L/min (50Hz) / 400 L/min (60Hz)

Category:
Read more

Bơm hút chân không khô cánh than Orion KHA-400-301A-G1

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KHA-400-301A-G1
● Công suất: 0,4 kW
● Lưu lượng: 220L/min (50Hz) / 260 L/min (60Hz)

Category:
Read more

Bơm hút chân không khô cánh than Orion KHA-200-301A-G1

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KHA-200-301A-G1
● Công suất: 0,2 kW
● Lưu lượng:  120L/min (50Hz) / 145L/min (60Hz)

Category:
Read more

Bơm hút chân không khô cánh than Orion KHA-100-301-G1

● Máy bơm hút chân không Nhật Bản
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không khô: KHA-100-301-G1
● Công suất: 0,1 kW
● Lưu lượng: 55L/min (50Hz) /65 L/min (60Hz)

Category:
Read more

Dịch vụ hỗ trợ

tin tức