Lõi lọc bụi cho bơm hút chân không Orion

0932.95.15.81