Giác hút chân không Schmalz SAOB (1.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

  • Kích thước: 60 x 30 và 80 x 40 mm
  • Tư liệu: HT2
  • Kết nối giác hút được lưu hóa với phần đàn hồi

0932.95.15.81