Flip book element

Giác hút chân không Schmalz SHFN

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 50 đến 85 mm
 • Chất liệu: NK
 • Tấm đỡ được lưu hóa đến bộ phận đàn hồi hoặc núm nối được cắm vào bộ phận đàn hồi
Read more

Giác hút chân không Schmalz SPU

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 100 đến 400 mm
 • Chất liệu: NBR
 • Tấm đỡ làm bằng nhôm
Read more

Giác hút chân không Schmalz SAOB HT1(1.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước: 60 x 30 đến 140 x 70 mm
 • Tư liệu: HT1
 • Kết nối giác hút được lưu hóa với phần đàn hồi
Read more

Giác hút chân không Schmalz SGF

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 125 đến 400 mm
 • Chất liệu: EPDM, HT1
Read more

Giác hút chân không Schmalz SAB-HT1

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 22 đến 125 mm
 • Tư liệu: HT1
 • Kết nối giác hút được lưu hóa với phần đàn hồi
Read more

Giác hút chân không Schmalz cho nhiệt độ cao SPL-HT

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 35 đến 140 mm
 • Chất liệu: Silicat dệt đặc biệt
 • Chịu được nhiệt độ lên đến 600 ° C
Read more

Giác hút chân không Schmalz SPL-HT FPM-F

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 90 đến 190 mm
 • Chất liệu: FPM với lớp phủ nỉ
 • Chịu được nhiệt độ lên đến 400 ° C
Read more

Giác hút chân không Schmalz SAOB (1.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước: 60 x 30 và 80 x 40 mm
 • Tư liệu: HT2
 • Kết nối giác hút được lưu hóa với phần đàn hồi
Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.